Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v katalogu


Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok PT-2.8.2 424480013305 Odborná literatura Volné -

Detaily záznamu

  • ISBN: 80-7325-010-1
  • Fyzický popis: print
    300 s. ; 20 cm
  • Vydání: 1. vyd.
  • Nakladatel Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2003

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Anglické resumé
Poznámka o bibliografii apod.: Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Poznámka k obsahu: Kritické vydání textu Napomenutí ... : Náprava, čili, Napomenutí ...
Téma: Jednota bratrská.
Jednota bratrská
české staré tisky 16. století
protestantské církve Česko 15.-17. století
sociální nauka církve Česko 15.-17. století
old prints Czechia 16th century
Protestant churches Czechia 15th-17th centuries
Sociology, Christian Czechia 15th-17th centuries
Žánr: komentovaná vydání
studie
texty
annotated editions
studies
texts

Rozbor sociálního učení Českých bratří se snaží obsáhnout prakticky celou dobu existence Jednoty. Autor zkoumá tuto otázku ve čtyřech větších tematických celcích, které sledují časové pořadí: Jednota a učení Petra Chelčického, duchovní přínos Lukáše Pražského, období do České konfese (1575) a na závěr období až do počátku třicetileté války (1618). V těchto časových úsecích autor popisuje, jak se ustavilo, vyvíjelo i měnilo sociální učení Jednoty - pokus systematicky zformulovat, jak by měl vypadat dobrý život člověka ve společenství s druhými, a to právě v období společenských krizí a hlubokých změn. Jde o vztahy k otázkám celospolečenským - vztah k moci, odpor proti násilí, vztah k majetku, vztah k chudobě, ale i k problémům, které se týkají jednotlivce - osobní majetek, práce, manželství, rodina, vzdělání, běh všedního života apod. Autor hojně cituje z bratrských spisů a zdůrazňuje, že učení Jednoty, které žádalo oddělení náboženství od mocenských struktur a akcentovalo svobodu svědomí, naznačilo cestu, kterou se sekularizovaná společnost začala obírat až mnohem později. - Jako příloha je uvedeno kritické vydání bratrského spisu Napomenutí všem věrným (z 2. pol. 16. stol. ).
Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1

Doplňkové zdroje