Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguŽena z pohledu Starého a Nového zákona : bakalářská práce / Kateřina Stránská [roz.] ; vedoucí práce Ladislav Heryán ; oponent práce Zdeněk Jančařík

Stránská, Kateřina (Autor diplomové práce nebo disertace). Heryán, Ladislav (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Jančařík, Zdeněk (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-1937 424480028259 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 100 s. ; 30 cm
  • Nakladatel Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 30-01-2013
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2013
Souhrn apod.:
Práce je shrnutím společenského a náboženského postavení ženy v dobách Starého a Nového zákona. Jde o popis zvyklostí každodenního života, tradic, předpisů a návyků žen, které žily v této době. Starozákonní pohled na ženu porovnávám s ženou v době pozdější. Hledám srovnání revolučních myšlenek a života Ježíše Krista s jedním jeho následovníků - Pavla z Tarsu. Práci jsem rozdělila do jednotlivých kapitol a částí. Čerpala jsem z množství náboženské literatury, mnoha komentářů a pasáží, které uvádím. Využila jsem i internetové zdroje. S doladěním a celkovou úpravou mi pomohl můj vedoucí práce. Při hledání nápadů a témat jsem zjistila, že bylo napsáno množství prací k dané problematice. Přesto bylo pro mě lákavé najít odpovědi na mnohé mé otázky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
The thesis is a survey of the social and religious status of the woman in the times written about in the Old and New Testaments. It is a description of everyday life customs, traditions, regulations and habits of women in that time. I compare the Old Testament perception of the woman and how it changed in the years later. I am trying to describe revolutionary ideas and life of Jesus Christ in comparison to one of his follower Paul of Tars. The theses is divided into separate chapters and parts. I have drawn on many commentaries and passages which I have made use of for the presentation. I have also exploited some resources on the Internet. My thesis supervisor helped me to adjust and tune it all up. While looking for ideas and topics, I have found out that there has been a lot written on the given theme. Nevertheless, it is interesting to find answers to many of my questions. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Velmi dobře
Téma: ženy v Bibli postavení stvoření člověka prvotní hřích příklady žen

Doplňkové zdroje