Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguVztah spirituality a mravnosti v kontextu sociální práce : bakalářská práce / Jana Kurková ; vedoucí práce René Milfait ; oponent práce Lenka Žáková

Kurková, Jana (Autor diplomové práce nebo disertace). Milfait, René (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Žáková, Lenka (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-1964 424480032112 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 88 s. ; 30 cm
  • Nakladatel Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 12-09-2013
Poznámka o disertaci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2013
Souhrn apod.:
Bakalářská práce se zabývá vztahem spirituality a mravnosti v kontextu sociální práce, jejíž propojení se výrazně odráží v postojích a jednáních jak k sobě samému, tak i k druhým. Práce skýtá inspiraci a způsoby řešení problémů v oblasti sociální práce jak studentům a absolventům sociálních oborů, tak i sociálním, pastoračním pracovníkům, laikům a těm, co se zabývají životy druhých lidí. Cílem této práce je poukázat na důležitost propojení biblické křesťanské spirituality a mravnosti, a na její důsledky v sociální práci, přičemž se vychází z toho, že spiritualita a mravnost se vzájemně obohacují. To je v práci ukázáno na jednotlivých aspektech. Práce se opírá zejména o biblická poselství a významné dokumenty týkající se mravnosti a spirituality, mezi které patří církevní dokumenty, kompendium sociální nauky církve a etické kodexy. Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
This bachelor theses deals with relationship between spirituality and morality in the context of social work. Their connection is greatly reflected in attitudes and behavior of people to themselves as well as to others. The theses provide inspiration and ways of solving problems in the field of social work, for students and graduates of social disciplines, as well as for social, pastoral workers, layperson and for those who are concerned with the lives of others. The aim of this work is to highlight the importance of interconnection of biblical Christian spirituality and morality and their consequences in social work. At the same time it is based on the fact that spirituality and morality are mutually enriching. The work is grounded on biblical message and the relevant documents relating to morality and spirituality, including church documents, Compendium of the Social Doctrine of the Church and ethnical codes. Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: sociální práce křesťanská mravnost spiritualita etické kodexy biblické zjevení naděje teologická etika

Doplňkové zdroje