Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguProblém viny u Martina Bubera a Karla Jasperse : bakalářská práce / Petr Dudek ; vedoucí práce Petr Jandejsek ; oponent práce Ondřej Fischer

Dudek, Petr (Autor diplomové práce nebo disertace). Jandejsek, Petr (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Fischer, Ondřej (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-1965 424480032114 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 52 s. ; 30 cm
  • Nakladatel Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 09-09-2013
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2013
Souhrn apod.:
Ve své bakalárské práci se zabývám problematikou viny z pohledu Martina Bubera a Karla Jasperse. Nejdríve ve své práci predkládám životopisy obou význacných existenciálních filosofu, ponevadž práve životní osudy sehrály významnou roli v procesu formování jejich názoru k problematice viny. Následne pak pristupuji k popisu možných zpusobu vyrovnávání se s vinou v živote cloveka jak z pohledu Martina Bubera, tak z pohledu Karla Jasperse.Záverem také uvádím srovnání obou filosofických náhledu na problém viny. Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
The problem of guilt from Martin Buber's and Karl Jaspers' perspective. My diploma work deals with the problem of guilt from the perspectives of Martin Buber and Karl Jasper. Firstly I describe the lives of the existential philosophers Martin Buber and Karl Jasper whose own life experiences played a vital role in formulating their opinions on the problems of guilt. I then proceed to state the ways of dealing with guilt from the perspective of Buber, and later Jasper, and finally I compare their perspectives of guilt. Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Velmi dobře
Téma: Buber, Martin Jaspers, Karl vina očista oběť

Doplňkové zdroje