Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguOdvážné kroky praotce Abraháma: Inspirace pro pastoračně-sociální pracovníky : bakalářská práce / Marie Mentlová ; vedoucí práce Ladislav Heryán ; oponent práce Zdeněk Jančařík

Mentlová, Marie (Autor diplomové práce nebo disertace). Heryán, Ladislav (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Jančařík, Zdeněk (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-1968 424480032339 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 41 s. ; 30 cm
  • Nakladatel Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2013

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 11-09-2013
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2013
Souhrn apod.:
Práce rozebírá čtyři biblické pasáže z příběhu praotce Abraháma (Gn 12,1-9; Gn 13,1-18; Gn 18,16- 33 a Gn 22,1-19). Tyto části ukazují neobyčejnou odvahu Abraháma, který následuje Boží zaslíbení, opouští vše staré a jisté a vykračuje do neznáma. Tyto kroky může udělat pouze s vírou a poslušností. V prvním příběhu Abrahám opouští svou rodinu a zemi a odchází do země, kterou mu Bůh zaslíbil. Ve druhém ukazuje svou moudrost a vzdává se úrodné země, protože ví, že důležitější než vlastnictví je požehnání. Ve třetím příběhu s odvahou polemizuje se samotným Bohem. Ve jménu spravedlnosti a soucitu se přimlouvá za obyvatele hříšných měst. V posledním příběhu prodělává nejtěžší zkoušku, kdy má obětovat svého milovaného syna Izáka. Jednotlivé biblické pasáže jsou exegeticky rozebrány a jsou zde přiblíženy jejich hlavní myšlenky. Ve druhé části práce jsem se pokusila najít v těchto myšlenkách inspirace pro pastoračně - sociální pracovníky. Objevila se zde silná témata týkající se smyslu utrpení a zkoušek, odvahy k pravdivosti, odvahy postavit se zlu, ale i témata v běžném životě lehce přehlédnutelná, jako např. schopnost snést nejistou, poslušnost v malých věcech, odvaha ke změně, vztah vlastnictví, téma lpění na věcech i lidech nebo nesamozřejmost věcí kolem nás. Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
Courageous steps of forefather Abraham, Inspiration for pastoral and social workers. This thesis deals with four biblical passages of forefather Abraham's story (Gn 12,1-9; Gn 13,1-18; Gn 18,16-33; Gn 22,1-19). These parts show unusual courage of Abraham, when he follows God's promise, leaves what is secure and familiar and steps towards the unknown. These steps can be done only with faith and obedience. In the first story Abraham leaves his family and country and sets for the promised land. In the second story Abraham shows his wisdom and gives up the fertile land because he knows that blessing is more than properity. In the third story he boldly argues with God and in the name of justice and compassion he intercedes for the inhabitants of the sinful cities. In the last story he goes through the hardest ordeal when he is to scrifice his beloved son Isaac. Each passage is analysed in order to find and explain the main topics. In the second part of the thesis I tried to find the inspiration in these biblical stories for the pastoral and social workers. There have been revealed strong topics such as meaning of ordeal, courage to be truthful, courage to stan up against evil and also topics that can be easily overlooked in everyday life, such as how to withstand uncertainty, topic of the obedience in small... Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: pastorační pracovníci sociální pracovníci požehnání poslušnost Abrahám

Doplňkové zdroje