Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguLabyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází : podruhé tlačen v Amsterodamě MDCLXIII / [Jan Amos Komenský ; text k vydání připravil, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřil a doslov napsal Antonín Škarka]

Komenský, Jan Amos, 1592-1670 (Autor). Škarka, Antonín, 1906-1972 (Editor, Autor komentáře textu, Autor doslovu, tiráže atd.).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok Ped-1.3 424480032626 Odborná literatura Volné -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 212 s. ; 23 cm
  • Vydání: Vyd. v Odeonu 2.
  • Nakladatel Praha : Odeon, 1970

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Jazykově upravené a opoznámkované amsterodamské vydání z r. 1663
23000 výt.
Některé texty přeloženy z latiny
Souhrn apod.:
Půvabné dílo, v němž je zdůrazněn protiklad hodnot hemživých nedokonalostí světa a vnitřního klidu srdce naplněného vírou, vychází k 300. výročí úmrtí jeho autora. Poutník prohlédá všemožné způsoby lidské existence, rozličná lidská povolání, počínání, zájmy, cíle i zábavy a nemůže v nich nalézt uspokojení. To získává po odvrácení od zmatených a polovičatých světských snah, po obratu k stálé, nezrazující víře srdce. Rozdílnost obou sfér je podtržena i ve formě, jíž jsou představeny - labyrint světa v beletristickém stylu, ráj srdce pak spíše slohem rázu meditativního.
Poznámka k jazyku:
Latinská předmluva
Téma: smysl života > křesťanské pojetí
duchovní poznání
křesťanský život
křesťanská víra
pansofie
společnost > 17. století
křesťanská filozofie > Česko > 17. století
Společnost feudální - kritiky humanistické
Žánr: pojednání
alegorie

Doplňkové zdroje