Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguVyužití mediace při řešení konfliktů v církvi : bakalářská práce / Lucie Geldnerová ; vedoucí práce Pavel Raus ; oponent práce Dana Staňková

Geldnerová, Lucie (Autor diplomové práce nebo disertace). Raus, Pavel (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Staňková, Dana (Oponent). Univerzita Karlova. Evangelikální teologický seminář (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-1986 424480034693 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 55 s. ; 30 cm
  • Nakladatel Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 29-01-2014
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2014
Souhrn apod.:
Práce se zabývá otázkou mediace jako alternativní metody řešení sporů a otázkou konfliktů v církevních společenstvích. Cílem práce je posoudit, jak může být mediace využívána pro řešení konfliktů v církvi. V první části popisuje mediaci jako jednu z metod řešení konfliktů – její vývoj, definici, principy a cíle. Věnuje se také roli mediátora a stručnému popisu mediačního procesu. Druhá část práce je zaměřena na problematiku konfliktů v církvi – zabývá se možnými příčinami jejich vzniku a různými úrovněmi konfliktů v církevních společenstvích. Dále zmiňuje biblický pohled na konflikt a některé základní principy řešení konfliktů v církvi. Třetí část propojuje teoretický základ o mediaci s problematikou konfliktů v církvi a odpovídá na otázku, jaké jsou základní předpoklady pro použití mediace v církvi a jaké mohou být její přínosy a případná omezení. Na závěr jsou uvedeny pro ilustraci dvě kazuistiky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
The topic of the thesis is mediation as an alternative method of dispute resolution and congregational conflicts. The purpose of the thesis is to evaluate how mediation can be used for resolution of congregational conflicts. The first part defines mediation, its principles, objectives, and describes the role of mediator and the mediation process. The second part deals with conflicts in church – describes common occasions that result in church conflicts and different intensities of congregational conflict, then the biblical view of conflict and some principles of conflict resolution in church. The third part answers the question what are the basic assumptions for using mediation to resolve congregational conflicts and what are the advantages and possible weaknesses of mediation in church. At the end two concrete examples of conflicts in Czech church are mentioned. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: mediace mediační procesy řešení sporů církev konflikty

Doplňkové zdroje