Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguSatanismus v metalu : bakalářská práce / Jan Smejkal ; vedoucí práce Jan Dočkal ; oponent práce Ladislav Heryán

Smejkal, Jan (Autor diplomové práce nebo disertace). Dočkal, Jan (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Heryán, Ladislav (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2046 424480035644 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 63 s. : příl. ; 30 cm
  • Nakladatel Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 09-09-2014
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2014
Souhrn apod.:
Tato práce pojednává o tématu satanismus v metalu. Nejprve se věnuje tématu satanismu, popisuje jeho ideologii a typologii. Dále se věnuje jeho historii, od středověku,přes Aleistera Crowleyho až po Antona Szandora LaVeye, hlavní postavu moderního satanismu. Stručně se zabývá také satanistickou symbolikou, jako pentagram, bafomet či obrácený kříž. Druhá část se věnuje metalu, jeho znakům,historii a image. Satanismus se objevuje nejvíce v black metalu, proto je mu věnována samotná část, kde se píše i o českých black metalových kapelách. V poslední části jsou zpracovány výsledky dotazníků o vlivu satanismu na metal, respondenty byli členi české a slovenské metalové subkultury. Cílem bylo zjistit, jak tito posluchači metalu vnímají vliv satanismu na metalovou scénu, zda jeho prvky berou pouze jako zábavu nebo jako vážnou věc, a zda má osobní vyznání vliv na hudební preference. Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
This thesis deals with satanism in metal music. First the theme of satanism is decribed, along with its ideology, typology and then its history from the Middle Ages through Aleister Crowley to Anton Szandor LaVey, the main figure of modern satanism. It also deals briefly with satanic symbolism, like pentagram, baphomet or inverted cross. The second part deals with metal music, its features, history and image. Satanism appears mostly in black metal, that is why a whole part is dedicated to it. Some Czech black metal groups are also introduced in this chapter. In the last part the results of questionnaires about the influence of satanism on metal music are processed. The respondents were members of Czech and Slovak metal subculture. The aim was to find out how these listeners of metal music perceive the influence of satanism on the metal scene, whether they take its features only as an entertainment or as a serious thing and whether a personal belief has any influence on music preferences. Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: hudba black metal subkultura symboly Bible

Doplňkové zdroje