Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguPoradenství dospívajícím zapojených do Fusionu : bakalářská práce : Lenka Mikulíková ; vedoucí práce Dana Staňková ; oponent práce Milan Szturc

Mikulíková, Lenka (Autor diplomové práce nebo disertace). Staňková, Dana (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Szturc, Milan (Oponent). Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2082 424480036916 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 94 stran : přílohy ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 24-06-2015
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2015
Souhrn apod.:
Tato práce s názvem Poradenství dospívajícím zapojených do Fusionu, je zaměřena na možnosti pomoci dospívajícím v rámci laické péče v církvi. Pokusím se popsat význam aktivity Fusion v práci s dospívajícími. Vzhledem k cílové skupině Fusionu (teenageři 13-20 let) je důležité seznámit se se specifiky této věkové skupiny, proto se budu v první kapitole zabývat dospíváním, které je v mnoha oblastech kritickým obdobím. Ve druhé kapitole představím projekt Fusion, vysvětlím, co to vlastně je, zmíním jeho historii, na jakých stojí hodnotách, jaké má cíle. Třetí kapitola je zaměřená na poradenství dospívajícím, jaké techniky je možné použít, kdo může pomáhat a jaká jsou úskalí této pomoci. Poslední částí práce je výzkum, který jsem provedla mezi dospívajícími z Fusionu. Mapuje, zda mohou najít dospívající ve Fusionu odpovídající pomoc se svými problémy a zda tuto možnost využívají. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
This thesis titled Counseling adolescents involved in Fusion is focused on opportunities to help adolescents in the context of informal care in the church. I try to describe the importance of the activity of Fusion in the work with adolescents. As the target group of Fusion are teenagers between 13 and 20, it is important to become acquainted with the specifics of this age group. Therefore in the first chapter I deal with the question of adolescence, which in many areas is a critical period. In the second chapter I introduce the Fusion project, explain what it is, I mention its history, which values it is based on, what its targets are. The third chapter is focused on counseling adolescents, what techniques can be used, who can help and what are the pitfalls of this help. The last part describes the research that I conducted among the adolescents from Fusion. It maps if adolescent in Fusion can find appropriate help with their problems and if they make use of this possibility. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: dospívání identita vztahy poradenství pastorační péče církev laická péče

Doplňkové zdroje