Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguCírkevní kořeny fair trade : bakalářská práce / Martina Jindrová ; vedoucí práce Petr Jandejsek ; oponent práce Michal Pařízek

Jindrová, Martina (Autor diplomové práce nebo disertace). Jandejsek, Petr (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Pařízek, Michal (Oponent). Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2105 424480037214 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 60 stran ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 07-09-2015
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2015
Souhrn apod.:
Bakalářská práce se zabývá původem myšlenky dnešního fair trade v církevním prostředí. Seznamuje s cíly a principy fair trade a uvádí organizace, které zajišťují jeho fungování v praxi. V práci je dále popsáno křesťanské hnutí mennonitů, které je s církevními kořeny fair trade úzce spjato. Z protředí mennonitů pochází i jedna z dobrovolnic a zakladatelka fairtradové organizace Ten Thousand Villages, Edna Ruth Bylerová. I v České republice jsou do hnutí fair trade aktivně zapojeny církve a náboženské společnosti. Práce jmenovitě představí rozhovor s jednou ze zakladatelek hnutí fair trade v České republice a zároveň aktivní křesťankou, paní Věrou Lukášovou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
This bachelor work concentrates on origins of the idea of fair trade religious environment. It introduces the goals and principles of fair trade and it lists organisations fulfilling these goals in reality. This work also describes the Christian denomination of Mennonites, which is closely linked to fair trade. Edna Ruth Byler is one of the volunteers coming from this denomination and she is also the founder of the fair trade organisation Ten Thousand Villages. Even in the Czech Republic Christian denominations and religious societies are involved in fair trade. This work includes an interview with one of the main founders of fair trade in the Czech Republic and an active Christian Věra Lukášová. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: fair trade církev mennonité Byler, Edna Rutrh Ten Thousand Villages

Doplňkové zdroje