Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguBiblické kořeny radosti : bakalářská práce / Edita Nierostková ; vedoucí práce Ladislav Heryán ; oponent práce Petr Jandejsek

Nierostková, Edita (Autor diplomové práce nebo disertace). Heryán, Ladislav (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Jandejsek, Petr (Oponent). Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2087 424480037232 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 80 stran ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 10-09-2015
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2015
Souhrn apod.:
Tématem bakalářské práce jsou: "Biblické kořeny radosti". Na základě vybraných textů Starého a Nového zákona je v této práci zkoumáno, na čem se zakládá biblické pojetí radosti. Pozornost je věnována zejména biblickým textům, které přímo hovoří o radosti jednotlivce, radostech izraelského národa nebo celé církve, a na základě těchto textů jsou odhalovány kořeny biblické radosti. Tématika radosti a jejich kořenů, není popisována pouze z historického hlediska na základě dějinných událostí zaznamenaných v Bibli, ale věnuje se rovněž současnosti, i budoucnosti. Na základě vybraných apoštolských listů je v této bakalářské práci krátce pojednáno o tom, jaké místo má radost v životě křesťana, a také o radosti eschatologické, na kterou poukazují především prorocké spisy. Krátce je popsáno i to, jak může být tato biblická radost aplikována do oblasti pastorační služby. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
The topic of this thesis is: "The Biblical Roots of Joy." On the basis of selected texts of the Old and New Testaments I explored, what is the basis for the biblical concept of joy. Attention is focused on the biblical texts that speak directly about joy of the individual, the joys of the nation of Israel, or of the whole Church, and on the basis of these texts I uncovered the roots of biblical joy. Topic of joy, and it's roots, is described not only from a historical perspective based on historical events recorded in the Bible, but I also deal with the present, and the future. Based on the selected apostolic letters, in this thesis, I briefly described what place should joy have in the Christian life, and the eschatological joy, on which is pointed primarily in prophetic texts. I also briefly described, how can be biblical joy applied in pastoral ministry Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: Bible pastorační práce Ježíš Kristus štěstí radost Nový zákon

Doplňkové zdroje