Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguPojem sociální hřích v textech teologie osvobození a dokumentech magisteria : bakalářská práce / Anna Gabrielová ; vedoucí práce Petr Jandejsek ; oponent práce Timothy Noble

Gabrielová, Anna (Autor diplomové práce nebo disertace). Jandejsek, Petr (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Noble, Timothy (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2160 424480038553 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 54 stran ; 30 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 21-06-2016
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2016
Souhrn apod.:
Latinskoamerická teologie osvobození obohatila ve druhé polovině 20. století teologickou debatu o pojem sociální či strukturální hřích, který označuje určitou nadosobní podobu zla, často vtěleného do společenských institucí nebo struktur. Cílem této bakalářské práce je na základě textů různých autorů spjatých s teologií osvobození popsat a osvětlit koncept sociálního hříchu a porovnat ho s obdobnými myšlenkami objevujícími se v dokumentech magisteria katolické církve. Práce zároveň směřuje k obecnějším úvahám o podstatě hříchu a zla, hledá souvislost mezi představami o sociálním a dědičném hříchu a načrtává význam konceptu strukturálního hříchu pro sociální práci. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
In the second half of the 20th century, Latin American liberation theology has enriched the theological debate with the notion of social (alternatively structural) sin, which means a non-individual form of evil, often connected with institutions or social structures. The aim of this bachelor thesis The notion of social sin in the texts of liberation theology and the documents of the magisterium is to describe and elucidate the concept of social sin and to compare it with the similar thoughts developed in the documents of the magisterium. However, the thesis also points to the more general considerations about the nature of sin and evil, seeks the relation between the images of social and original sin and sketches the consequence of the concept of structural sin for social work. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: teologie osvobození strukturální hřích dokumenty magisteria dědičný hřích sociální práce

Doplňkové zdroje