Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguIndividuální plánování se seniory : bakalářská práce / Kristina Jindrová ; vedoucí práce Jan Dočkal ; oponent práce Hana Čížková

Jindrová, Kristina (Autor diplomové práce nebo disertace). Dočkal, Jan (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Čížková, Hana (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2186 424480038978 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 67 stran : přílohy ; 30 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 08-09-2016
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2016
Souhrn apod.:
Bakalářská práce Individuální plánování se seniory se snaží popsat a představit individuální plánování při práci se seniory, dále se věnuje popisu stáří, všímá si změn spirituality a dalších změn či potřeb seniorů, věnuje se sociálním službám pro seniory. Na to navazuje nejdůležitější kapitola práce - individuální plánování, která se zabývá vlastním individuálním plánováním. Věnuje se popisu základních modelů individuálního plánování, legislativnímu rámci, procesu individuálního plánování a úloze klíčového pracovníka. Praktická část práce popisuje některá zařízení poskytující sociální služby seniorům a zejména ukazuje, jak individuální plánování probíhá. Rozhovory s pracovníky jednotlivých zařízení ilustrují to, jak individuální plánování probíhá a ukazují názory a postoje pracovníků. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
This bachelor thesis Individual planning for seniors aims to describe and present the individual planning at work with seniors, describes old age, notes changes of the spirituality and other changes of seniors needs, devotes to the social services for the seniors. That's follows the most important part of this work - individual planning, that describes the individual planning. Dedicate to basic the concepts of individual planning, legislative framework, process of the individual planning and the role of the key worker. Practical part describes some facilities providing social services to seniors and mainly describes, how the individual planning passing of. The interviews with workers of the facilities illustrate, how the individual planning takes place in the facilities and describes the statements of social workers. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Uspokojivě
Téma: stáří stárnutí potřeby seniorů sociální služby legislativa

Doplňkové zdroje