Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguJan Amos Komenský - vychovatel : bakalářská práce / Kamila Kloučková ; vedoucí práce Zuzana Svobodová ; oponent práce Tabita Landová

Kloučková, Kamila (Autor diplomové práce nebo disertace). Svobodová, Zuzana (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Landová, Tabita (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2191 424480039011 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 49 stran ; 30 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 08-09-2016
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2016
Souhrn apod.:
Tato bakalářská práce pojednává o Janu Amosovi Komenském jako vychovateli. Cílem bakalářské práce je popsat myšlenky celoživotního vzdělávání, zejména ve stáří, prostřednictvím Komenského díla Vševýchova a zároveň se pokusit zmapovat, jaký význam má toto dílo pro vzdělávání seniorů v dnešní době. V první kapitole této práce se zabývám historií výchovy, životopisem Jana Amose Komenského, rolí Boha ve výchově v pojetí J. A. Komenského, dále morální výchovou, vlivem prostředí na výchovu a filosofií výchovy Jana Amose Komenského v pojetí Jana Patočky. V druhé kapitole této práce se budu věnovat knize nazvané Vševýchova se zaměřením na celoživotní vzdělávání a zejména na školu stáří. Další kapitoly budou pojednávat o vzdělávání a výchově seniorů v současnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
This thesis discusses J. A. Comenius as an educator. The aim of the thesis is to describe the idea of lifelong learning - especially in old age - through the Co-menius' work Vševýchova while trying to map out the importance of this work for senior education nowadays. The first chapter is devoted to the history of education, the biography of Jan Amos Comenius, the role of God in education according to J. A. Comenius, moral education, environmental impact on educa-tion and J. A. Comenius' philosophy of education as interpreted by Jan Patočka. In the second chapter of the thesis I will analyze the book entitled Vševýchova with a focus on lifelong learning, and especially on school of old age. The subsequent chapters will discuss education and training for seniors nowadays. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Uspokojivě
Téma: vzdělávání celoživotní vzdělávání historie výchovy

Doplňkové zdroje