Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguKniha Jób. Jak se vyrovnat s utrpením? : bakalářská práce / Pavlína Millerová ; vedoucí práce Ladislav Heryán ; oponent práce Zdenko Širka

Millerová, Pavlína (Autor diplomové práce nebo disertace). Heryán, Ladislav (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Širka, Zdenko (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2212 424480039774 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 71 stran : přílohy ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 01-02-2017
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2017
Souhrn apod.:
Jedny z nejčastějších otázek, které si lidé kladou, se týkají zla a utrpení ve světě. Co je jeho příčinou a jaký má smysl. Na pomoc při hledání odpovědi si autorka bere starozákonní knihu Jób. V úvodních částech nás seznamuje s knihou a rozebírá její jednotlivé části. Všímá si, jak se příběh Jóba odráží v teologické literatuře a také v umění. Jelikož je Jób kniha o zlu a utrpení, autorka se nad těmito pojmy zamýšlí také v obecnějších souvislostech. Jednoduchá odpověď podle autorky zřejmě neexistuje. Místo toho tak závěrečná část práce klade před čtenáře palčivé otázky z minulosti i ty, které se týkají dneška a vybízí nás k přemýšlení o nich. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
Questions concerning evil and suffering are those, which people ask the most often. What is their reason and purpose. The authoress seeks the answer with the aid of the book Job from the Old Testament. At the beginning she acquaints us with the book and analyzes its individual parts. She takes notice to the reflection of the story of Job in theological literature as well as in fine arts. The book of Job depicts with evil and suffering. Authoress therefore afterwards thinks of these terms in a wider connection. According to her, no simple answer likely exists. Instead, the final part of the work brings in burning questions, concerning past and present. It calls appeal for our further thinking about them. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Dobře
Téma: utrpení zlo kniha Jób literatura umění

Doplňkové zdroje