Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v katalogu


Výsledky vyhledávání Zobrazeno 19. záznam z 54

Sudetští Němci po odsunu v Čechách na pozadí biblického postoje Izraele k menšinám : bakalářská práce

Sosnová, Klára (Autor diplomové práce nebo disertace). Heryán, Ladislav (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Jandejsek, Petr (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2221 424480039762 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 53 stran ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 01-02-2017
Poznámka ke kvalifikační práci: Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2017
Souhrn apod.: Bakalářská práce s názvem Sudetští Němci po odsunu v Čechách na pozadí postoje biblického Izraele k menšinám, se zaměřuje na sudetské Němce, kteří nebyli odsunuti. Práce zpracovává historické události od roku 1918 do roku 1945, které se týkaly postavení Němců na českém území. Dále se pak věnuje myšlence odsunu, který probíhal v letech 1945 a 1946. Vysvětluje pojmy "divoký" a organizovaný odsun a seznamuje se skupinami obyvatel, které nebyly zařazeny do odsunu. Práce obsahuje také portréty a rozhovory se sudetskými Němci, kteří nemuseli odejít. Otázky k rozhovorům jsou postaveny na biblických přikázáních z kapitoly 19 knihy Leviticus. Klíčová slova sudetští Němci, "divoký odsun", organizovaný odsun, druhá světová válka, menšina Summary This bachelor thesis called Sudeten Germans after the expulsion from Czechoslovakia on the background of attitudes towards minorities of biblical Israel is, is focused on the Sudeten Germans who were displaced. This thesis processes historical events from 1918 to 1945, which concerned the status of Germans on Czech territory. The work then deals with the idea of expulsion, which took place in 1945 and 1946. It explains the concepts of "wild" and organized transfer and introduces populations that have not been included in this process. Work also includes portraits and... Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Velmi dobře
Téma: národnostní menšiny Sudety Němci odsun druhá světová válka
Výsledky vyhledávání Zobrazeno 19. záznam z 54

Doplňkové zdroje