Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguAdaptace dětí na nové prostředí jako stresový faktor v práci učitelek v mateřské škole : bakalářská práce / Terezie Vondrová ; vedoucí práce Ivana Čihánková ; oponent práce Michal Kaplánek

Vondrová, Terezie (Autor diplomové práce nebo disertace). Čihánková, Ivana (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Kaplánek, Michal (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2266 424480040683 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 84 stran : přílohy ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 30-01-2018
Poznámka o disertaci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2018
Souhrn apod.:
Tématem této bakalářské práce je adaptace dětí na nové prostředí jako potenciální stresový faktor v práci učitelek mateřských škol. Práce zkoumá pět oblastí, které mohou způsobovat stres učitelkám při práci s novými dětmi během adaptačního období, a popisuje copingové strategie, které učitelky používají, aby se s tímto stresem vyrovnaly. Očekávanými stresovými faktory jsou: problematické projevy dětí, zažívaný tlak vedení, kolegyň a rodičů na rychlejší či hladší průběh procesu adaptace a nedostatek času a prostoru na vhodnou péči o nové děti a na komunikaci s jejich rodiči. Šetření v praktické části práce využívá polostrukturovaného rozhovoru s učitelkami z mateřských škol. Analýza dat se snaží nalézt tematické vzorce objevující se ve výpovědích respondentek. Klíčová slova Adaptace, stres, stresor, učitelka, mateřská škola, děti, copingové strategie, rodiče, vedení mateřské školy, kolegyně, problémové projevy. Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
The topic of the bachelor thesis is children's adaptation to the nursery school education as a stress factor for the teachers. The thesis examines five areas which may cause stress to the teachers working with newly come children during the adaptation period and describes strategies teachers employ in order to cope with the stress. The expected stress factors are: children's problematic behavior, school management, colleague and parental pressure exacting fast and smooth adaptation process and lack of time for an appropriate care of the newly come children and for communication with their parents. The inquiry in the practical part of the thesis consists of semi-structured interviews with nursery school teachers. The data analysis tries to identify thematic patterns occurring in the respondents' statements. Keywords Adaptation, stress, stress factor, teacher, nursery school, children, coping strategies, nursery school management, colleagues, parents, problematic expressions. Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výtečně
Téma: mateřské školy učitelky stresory coping

Doplňkové zdroje