Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguSynoda o rodině : pastorační výzvy pro současnou rodinu : bakalářská práce / Marie Kůdelová ; vedoucí práce Petr Jandejsek ; oponent práce Michael Martinek

Kůdelová, Marie (Autor diplomové práce nebo disertace). Jandejsek, Petr (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Martinek, Michael (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2277 424480040693 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 50 stran : přílohy ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 30-01-2018
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2018
Souhrn apod.:
Bakalářská práce s názvem "Synoda o rodině - pastorační výzvy pro současnou rodinu" přibližuje projednávaná témata na Synodě biskupů pořádané římskokatolickou církví v letech 2014 a 2015 a objasňuje postoj katolické církve k aktuálním otázkám týkajících se rodiny v dnešní společnosti. Autorka nejprve popisuje vývoj rodiny v evropských podmínkách a poukazuje na některá úskalí spojená s tímto vývojem. Na to navazuje představením církevních dokumentů vydaných v souvislosti s mimořádnou a řádnou Synodou o rodině. Závěrečná část shrnuje reflexe laiků i odborníků z českého prostředí a formuluje některé pastorační pohledy. Výsledky práce uvádí, že "věřící" rodiny potřebují cítit ze strany církve upřímný zájem o jejich situaci. Pohled na rodinu v magisteriu římskokatolické církve vykazuje posuny zejména v oblasti pastorace rozvedených osob. Autorka práce se domnívá, že vstřícnější přístup k lidem, které církev ještě nedávno považovala za exkomunikované, je cestou evangelizace. Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
Zusammenfassung/Summary Die Bakkalaureusarbeit mit dem Titel "Synode über die Familie - die pastorelle Voranmeldungen für die zeitgenössische Familie" nähert die auf der Bischöfsynode der römisch-katholischen Kirche in Jahren 2014 und 2015 besprochenen Themen an. Sie erklärt die Stellung der katholischen Kirche zu den aktuellen Fragen, die die Familie in der heutigen Gesellschaft betreffen. Die Autorin beschreibt zuerst die Entwicklung der Familie in europäischen Bedingunden und zeigt manche Riffe, mit dieser Entwicklung verbunden. Daran bindet sie die Vorstellung den kirchlichen Dokumente an, die im Zusammenhang mit der außerordentlichen und ordentlichen Synode über die Familiepubliziert wurden. Der abschließende Teil resümiert Reflexionen den Laien und auch den Fachleute aus der tschechischen Umgebung und formuliert manche pastorelle Blicke. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, daß gläubige Familien brauchen, von der Kirche ein echtes Interesse für ihre Situation zu empfinden. Der Blick auf die Familie in der Lehre der römisch-katholischen Kirche weist den Fortschritt insbesondere im Bereich der Pastoration den geschiedenen Personen aus. Die Autorin der Arbeit meint, daß ein entgegenkommender Zutritt zu den Leuten, die die Kirche noch vorhin für exkommuniziert gehalten hat, ist der Weg der Evangelisation. Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Uspokojivě
Téma: synodalita manželství rodina rozvod homosexualita pastorace evangelizace

Doplňkové zdroje