Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguPobytová odlehčovací služba pro seniory s projevy demence: jak mohou pečující osoby nahlížet na účel služby : bakalářská práce / Anna Spilková ; vedoucí práce Hana Čížková ; oponent práce Jan Dočkal

Spilková, Anna (Autor diplomové práce nebo disertace). Čížková, Hana (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Dočkal, Jan (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Instituce udělující titul).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2307 424480041031 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 61 stran ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 26-06-2018
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2018
Souhrn apod.:
Bakalářská práce Pobytová odlehčovací služba pro seniory s projevy demence: jak mohou pečující osoby nahlížet na účel služby Anna Spilková Anotace Tato bakalářská práce s názvem Pobytová odlehčovací služba pro seniory s projevy demence - jak mohou pečující osoby nahlížet na účel služby si klade za cíl popsat, jakými různými způsoby mohou rodinní pečující vnímat účel poskytování pobytové odlehčovací služby pro seniory s projevy demence a jaké situace vedou pečující k tomu, že na službu nahlížejí právě z tohoto úhlu pohledu. V práci se věnuji jednak odlehčovací službě jako jedné ze spektra služeb sociální péče, ale také péči o seniora s projevy demence, specifikům této péče a nárokům na pečující osoby. Značný prostor je věnován ilustrativním příběhům z praxe, na kterých jsou demonstrovány některé možné varianty nahlížení na využívání pobytové odlehčovací služby a vysvětlení toho, co může být příčinou nestandardního vnímání smyslu služby. Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
Bakalářská práce Pobytová odlehčovací služba pro seniory s projevy demence: jak mohou pečující osoby nahlížet na účel služby Anna Spilková Summary This bachelor thesis named The residential respite care for elderly people with dementia - the caregivers` ways of seeing the purpose of service aims to describe various ways of perceiving the purpose of residential respite care for elderly people with dementia and reasons leading to different points of view of the caregivers. This thesis describes the respite care as one of the social care service, the caring for senior with dementia, the specifics of this care and the requirements for caregivers. Considerable part of the thesis is dedicated to the practical examples which demonstrate possible ways of seeing residential respite care and explanation of the cause of unusual perception of purpose of the service. Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně (A)
Téma: sociální služby senioři rodina

Doplňkové zdroje