Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguNádoby mdlé, hlavy nemající? : diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku

Ratajová, Jana, 1972- (Editor). Storchová, Lucie, 1979- (Editor). Martini, Lucas,činný 1588-1606. Křesťanských pobožných panen věneček poctivosti (Další autor). Clemens, Adam, Rozkoš a zvule panenská (Další autor). Hussonius Pacovský, Daniel, Zahrada panenská (Další autor). Hertvicius, Jan,-1657. Vdovství křesťanské (Další autor). Žalanský, Havel, 1567-1621 Ku poctivosti a k potěšení počestnému pohlaví ženskému (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok VO-7.1 424480024170 Odborná literatura Volné -

Detaily záznamu

  • ISBN: 978-80-86197-95-1
  • Fyzický popis: print
    regular print
    591 s. : il., faksim. ; 24 cm
  • Vydání: Vyd. 1.
  • Nakladatel Praha : Scriptorium, 2008

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
"... první díl čtyřsvazkové ediční řady Gender v českých preskriptivních diskursech raného novověku (v literatuře o ženství, panenství, vdovství, manželství a ženském těle), která je výstupem grantového projektu GA ČR ... a v průběhu let 2008-2001 přinese komentované edice specifického typu českojazyčné produkce 16.-18. století ..."--Úvodní slovo k edičnímu projektu (s. 8)
Část. přeloženo z latiny?
Slovník dobových výrazů
500 výt.
Poznámka o bibliografii apod.: Obsahuje bibliografické odkazy
Poznámka k obsahu: Křesťanských pobožných panen věneček poctivosti, v němž se všickni jejich ctnosti pod obyčejným kvítičkem k věncům náležitým připodobňují a najevo vykládají / skrze mistra Lukáše Martinovského sepsané ; s předmluvou od doktora Jana Hobermana vydané a s pilností na česko přeložené -- Rozkoš a zvule panenská, k zvláštnímu rozjímání, naučení a potěšení všem poctivým pannám i jiným pobožným obojího pohlaví lidem složená a vydaná / od kněze Adama Klementa Plzenského -- Korunka aneb vínek panenský -- Zahrada panenská / Daniel Hussonius Pacovský -- Vdovství křesťanské, ku potěšení všech ovdovělých s povolením vrchnosti zřízené, na světlo vydané / od kněze Jana Hervitczia Pražského -- Ku poctivosti a k potěšení počestnému pohlaví ženskému : spis o svatých pobožných a nábožných, mnohými Ducha svatého dáry [sic] osvícených a Pána Krista milujících ženách ... / od kněze Havla Žalanského
Poznámka k jazyku:
Část. souběžný latinský text
Téma: česká literatura 1500-1820
křesťanská literatura Česko 16.-18. století
feminita
panenství
vdovství
literární náměty
literárněvědné rozbory
Czech literature 1500-1820
Christian literature Czechia 16th-18th centuries
feminity
virginity
widowhood
literary themes
literary criticism and history
Žánr: pojednání
studie
komentovaná vydání
essays
studies
annotated editions

Doplňkové zdroje