Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v katalogu


Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 2 z 2 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 2 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok FL-3/B 424480003934 Odborná literatura Volné -
Knihovna Jabok FL-3/B 424480012302 Odborná literatura Volné -

Detaily záznamu

  • ISBN: 80-7017-109-X
  • Fyzický popis: print
    159 s. ; 18 cm
  • Vydání: 1. vyd.
  • Nakladatel Praha : Kalich, 1997

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Pozn. překl.
Poznámka o bibliografii apod.: Odkazy na lit.
Jmenný rejstřík
Téma: člověk a společnost filozofické pojetí
interpersonální vztahy filozofické pojetí
filozofie dialogu
filozofická antropologie
dějiny filozofie judaistické pojetí
man and society philosophical approach
interpersonal relations philosophical approach
philosophy of dialogue
philosophical anthropology
history of philosophy Judaic approach
Žánr: pojednání
essays

Filozofická antropologie musí systematicky hledat to, co mnohovrstevnatá lidská bytost zosobňuje. Filozofické poznání člověka je totiž podstatou lidského sebeuvědomění. Člověk porozumí sám sobě. Buber toto východisko vztahuje jako základní měřítko na filozofické koncepce člověka (např. Aristoteles, Kant, Hegel, Nietszche, Scheler, Heidegger). Jedině poznání sebe sama v rámci vztahů ke svým bližním napomůže odhalení podstaty lidské bytosti. V živém mezilidském vztahu lze poznat bytnost člověka. Zajímavé dílo význačného myslitele nenáročnou (třebaže značně subjektivní) formou přibližuje vývoj filozofické antropologie i méně erudovanému čtenáři.
Výsledky vyhledávání Zobrazeno 1. záznam z 1

Doplňkové zdroje