[ Zpět na záznam ]


 1. Bib ID# 17213
  ISBN: 978-80-7416-100-1 (brož.)
  Title: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu
  Author: Barvíková, Jana
  Publication Info: VÚPSV, 2012
  Item Type: Language material

[ Zpět na záznam ]