[ Zpět na záznam ]


 1. Bib ID# 17028
  ISBN: 978-80-86211-85-5 (Eman : brož.) :
  Title: Není už rozdíl? =Keine Unterschiede mehr? = No more difference? : sborník textů ke konferenci IEC nad tématy Společné zvládání bolestí minulosti a Kulturní, národní a křesťanská identita v Evropě = the texts on IEC topics Working together to overcome wounds of the past and Cultural, national and Christian identity /
  Author:
  Publication Info: Pro IEC vyd. Eman, 2012
  Item Type: Language material

[ Zpět na záznam ]