[ Zpět na záznam ]


  1. Bib ID# 4459
    Title: Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii :dovednosti a strategie pro zvyšování kompetence v pomáhajících profesích
    Author: Culley, Sue
    Publication Info: Portál 2008
    Item Type: Language material

[ Zpět na záznam ]