[ Zpět na záznam ]


  1. Bib ID# 7367
    Title: My kážeme Krista ukřižovaného :velkopáteční rozjímání v bazilice svatého Petra
    Author: Cantalamessa, Raniero
    Publication Info: KN 1996
    Item Type: Manuscript language material

[ Zpět na záznam ]