[ Zpět na záznam ]


  1. Bib ID# 24496
    Title: Ochrana práv osob s mentálním postižením v pobytové sociální službě organizace DC Paprsek :bakalářská práce /
    Author: Schewczuková, Zlatica
    Publication Info:
    Item Type: Manuscript language material

[ Zpět na záznam ]