[ Zpět na záznam ]


 1. Bib ID# 17575
  ISSN: 1803-9278
  Title: Psychologie a její kontexty :odborný recenzovaný časopis pro teoretické i praktické otázky uplatnění psychologie v životě dnešního člověka = Psychology and its contexts : peer-reviewed journal for theoretical and practical issues of the psychology in modern life
  Author:
  Publication Info: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010-
  Item Type: Language material

[ Zpět na záznam ]