[ Zpět na záznam ]


  1. Bib ID# 15659
    Title: Znaková zásoba českého znakového jazyka :k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk
    Author: Langer, Jiří
    Publication Info: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2007
    Item Type:

[ Zpět na záznam ]