Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguJežíšova sociální podobenství jako pomoc a inspirace rodičů dítěte s postižením : bakalářská práce / Zuzana Žižková ; vedoucí práce Ladislav Heryán ; oponent práce Alois Křišťan

Žižková, Zuzana (Autor diplomové práce nebo disertace). Heryán, Ladislav (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Křišťan, Alois (Oponent). Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2111 424480037236 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 41 stran ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 10-09-2015
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2015
Souhrn apod.:
Tato práce představuje tři vybraná Ježíšova podobenství z Lukášova a Matoušova evangelia a jejich význam a pomoc, kterou může poskytnout rodičům dítěte s postižením. Krátce pojednává o situaci rodičů v této situaci a možné psychické a duchovní pomoci rodičům dítěte s postižením. Přibližuje zvolená podobenství a následně jejich poselství aplikuje na výše zmíněnou sociální situaci. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
This bachelor's thesis introduce three Jesus's parables chosen from Luke and Matthew gospel and their importance and spiritual help for parents of handicapped child. Shortly brief about situation of parents in this case and possibilities of mental and spiritual help for parents of handicapped child. It approximate chosen parables and apply their message to this specific situation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výborně
Téma: postižené děti podpora rodiny biblická podobenství aplikace podobenství

Doplňkové zdroje