Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguZvládání osamělosti ve stáří : bakalářská práce / Andrea Matajová ; vedoucí práce Hana Čížková ; oponent práce Ivana Čihánková

Matajová, Andrea (Autor diplomové práce nebo disertace). Čížková, Hana (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Čihánková, Ivana (Oponent). Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2090 424480037197 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 65 stran : přílohy ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 10-09-2015
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2015
Souhrn apod.:
Cílem práce je zjistit, jak senioři zvládají osamělost, konkrétně jaké strategie zvládání osamělosti senioři používají. Osamělost je přirozená součást lidského života, ve stáří je navíc provázána s mnohými změnami a ztrátami, které vyšší věk přináší. Metodou dosažení cíle mé práce bylo zpracování odborné literatury, nastínění determinantů osamělosti a roztřídění vybraných strategií zvládání včetně jejich popisu a ilustrace na konkrétních příkladech. K rozčlenění byly využity dva hlavní přístupy zvládání: zvládání zaměřené na problém a zvládání zaměřené na emoce. V rámci zvládání zaměřeného na problém senioři používají strategie jako např. zapojení podpůrné sociální sítě a pomáhání potřebným. V rámci zvládání zaměřeného na emoce pak např. reflektování a přijetí, vzpomínání či nalézáním útěchy sledováním televize. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
The aim of my thesis is to describe how do the older adults cope with loneliness, which coping strategies do they use. Loneliness is natural part of life and is interwoven in older age with many changes and losses. The method to achieve goal of my thesis was processing theoretical literature, outlining the determinants of loneliness and categorizing chosen coping strategies including their description and illustration on concrete cases. Two main approaches were used for categorizing of coping strategies in my thesis: problem-focused coping and emotional-focused coping. Problem-focused coping of older adults included for example those coping strategies: engaging the social support network and helping those who are in need. Emotional-focused coping included for example strategies like: reflecting and accepting, reminisce or finding solace in watching television. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Velmi dobře
Téma: osamělost stáří stárnutí senioři zvládání

Doplňkové zdroje