Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguRostlinná strava a trvale udržitelný rozvoj na pozadí sociální práce : bakalářská práce / Eliška Rozsívalová ; vedoucí práce Michal Pařízek ; oponent práce Hana Pazlarová

Rozsívalová, Eliška (Autor diplomové práce nebo disertace). Pařízek, Michal (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Pazlarová, Hana (Oponent). Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2096 424480037216 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 55 stran : přílohy ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 10-09-2015
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2015
Souhrn apod.:
Tato práce se zabývá alternativními směry stravování, jako jsou vegetariánství a veganství. Snaží se poukázat na výhody těchto životních stylů z hlediska jejich důležitosti pro trvale udržitelný rozvoj naší planety. Uchopuje definici sociální práce ve svém širším globálním pojetí. Zaměřuje se na přesah sociální práce jako společenskovědního oboru a jejích možností zasahovat do zachování životního prostředí. Zabývá se vztahem sociální práce a trvale udržitelného rozvoje a jejich významem pro životní prostředí. Charakterizuje pojem ekologická stopa jako ukazatel míry dopadu aktivit jednotlivce na životní prostředí. Kriticky hodnotí environmentální důsledky konvenčního zemědělství. Část práce se věnuje konkrétním příkladům organizací v oblasti alternativního stravování v praxi na území České republiky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
The thesis deals with alternative diets such as vegetarianism and veganism. It aims to highlight the advantages of these lifestyles in term of their importance to the sustainable development. The thesis explains the global definition of social work. It focuses on social work and it's potential to interfere to the protection of the environment. It deals with the relationship between social work and sustainable development and its environmental importance. It describes the concept of the ecological footprint as an indicator of the impact of individual's activities on the environment. It critically evaluates the environmental impacts of conventional farming. The major part of the thesis focuses on specific examples of organizations in the field of alternative diets in the Czech Republic. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Dobře
Téma: vegetariánství veganství životní styl životní prostředí konvenční zemědělství sociální práce

Doplňkové zdroje