Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguJežíšova blahoslavenství a osobnost sociálně pastoračního pracovníka : bakalářská práce / Jarmila Hradecká ; vedoucí práce Ladislav Heryán ; oponent práce Petr Jandejsek

Hradecká, Jarmila (Autor diplomové práce nebo disertace). Heryán, Ladislav (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Jandejsek, Petr (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2205 424480038973 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 61 stran : 30 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 08-09-2016
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2016
Souhrn apod.:
Bakalářská práce "Ježíšova blahoslavenství a osobnost sociálně-pastoračního pracovníka" se zabývá Ježíšovými blahoslavenstvími a jejich praktickým dopadem na osobnost a jednání sociálně-pastoračního pracovníka. Jádro práce tvoří biblická exegeze celku Ježíšových blahoslavenství (Mt 5,1-12) podle různých komentářů k Matoušovu evangeliu. Jejich biblická interpretace je shrnuta v kapitole nazvané Celkové shrnutí. Z biblické exegeze je následně odvozena praktická aplikace. Z každého blahoslavenství vyplynulo několik podnětných výzev a inspirací pro sociálně-pastoračního pracovníka, jejichž výčet není uzavřen, protože Boží slovo formuje a inspiruje každého člověka zcela individuálním způsobem. Nejdůležitějším praktickým dopadem Ježíšova poselství na osobnost a jednání pomáhajícího pracovníka zůstává jeho vnitřní proměna v duchu Ježíšova poselství, dozrávání k ryzímu lidství, k obrazu Ježíše Krista. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
Bachelor thesis "The Beatitudes of Jesus and the personality of the socio-pastoral worker" focuses on Jesus' Beatitudes and their practical impact on the personality and conduct of socio-pastoral worker. The core of the work consists of biblical exegesis of Jesus' beatitudes (Mt 5,1-12) according to various commentaries on the Gospel of Matthew. Their biblical interpretation is summarized in the section entitled Executive Summary. Practical applications are then derived from the biblical exegesis. Each of the Beatitudes showed some stimulating challenges and inspirations for socio-pastoral workers, the list of which is not definite, because God's word forms and inspires each person in its individual way. The most important practical impact of Jesus 'message for the personality and actions of helping worker remains its internal transformation in the spirit of Jesus' message, growth to the fullness of being and to the image of Jesus Christ. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Výtečně
Téma: sociálně-pastorační pracovníci pastorální péče chudoba spravedlnost Boží království

Doplňkové zdroje