Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguMarián Kuffa a jeho přístup k lidem v nouzi : bakalářská práce / Ingrid Tulejová ; vedoucí práce Michael Martinek ; oponent práce Michal Kaplánek

Tulejová, Ingrid (Autor diplomové práce nebo disertace). Martinek, Michael (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Kaplánek, Michal (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Další autor).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2276 424480040677 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 69 stran ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 30-01-2018
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2018
Souhrn apod.:
Tato práce pojednává o přístupu Mariána Kuffy k lidem v nouzi. První část práce se zabývá životem Mariána Kuffy, dětstvím, vlivem rodiny na utváření jeho osobnosti až k rozhodnutí stát se knězem a začátkům jeho činnosti v Žakovcích. Druhá část práce popisuje nejčastější příčiny sociálního vyloučení, zvláště z pohledu Mariána Kuffy, dále nastiňuje chod v běžných terapeutických komunitách, poté se věnuje přímo Institutu Krista Velekněze, jeho jednotlivým zařízením a specifickému pohledu Mariána Kuffy na resocializaci sociálně vyloučených lidí. V poslední části se práce snaží vystihnout pozitiva a negativa činnosti Mariána Kuffy. Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
This bachelor thesis deals with Marian Kuffa's approach to people in need. The first part of the thesis deals with Marian Kuffa's life, childhood, influence of his family in forming his personality, his later decision to become a priest and the beginning of his social activities in Zakovce, Slovakia. The second part of the thesis analyzes the most common causes of social exclusion, especially from Marian Kuffa's point of view. Further, the author describes life of people in need in common therapeutic communities and pays special attention to everyday life in the Institute of Christ the King Sovereign Priest in Zakovce, Slovakia and its facilities. The focus is on the specific approach of Marian Kuffa to the resocialization process of the socially excluded people. In the last part, both the common and Kuffa's approaches are analyzed and compared, the pros and cons of both are stated. Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Uspokojivě
Téma: Institut Krista Velekněze sociálně vyloučení resocializace pastorace sociální práce

Doplňkové zdroje