Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguReintegrace mužů ve výkonu trestu odnětí svobody do společnosti : bakalářská práce / Světlana Bartošová ; vedoucí práce Michael Martinek ; oponent práce Radomír Kuchař

Bartošová, Světlana (Autor diplomové práce nebo disertace). Martinek, Michael (Vedoucí diplomové nebo disertační práce). Kuchař, Radomír (Oponent). Univerzita Karlova. Jabok (Instituce udělující titul).

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 1 z 1 exemplářů (Jabok)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 1 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne
Knihovna Jabok ABP-2335 424480041231 Absolventské práce Pouze prezenčně -

Detaily záznamu

  • Fyzický popis: 58 stran ; 31 cm

Údaje o obsahu

Všeobecná poznámka:
Datum obhajoby: 12-09-2018
Poznámka ke kvalifikační práci:
Bakalářská práce (Bc.)--Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta, 2018
Souhrn apod.:
Tato práce řeší problematiku výkonu trestu odnětí svobody, konkrétně pak negativní jevy, které na odsouzené ve vězeňských zařízeních působí. Cílem práce je popsat proces reintegrace od výkonu trestu odnětí svobody po následné začlenění do společnosti a nastínit způsoby, jak předejít negativním vlivům vězeňského prostředí. V práci jsou vysvětleny základní pojmy této problematiky jako je socializace, resocializace, penologie a penitenciaristika. Při jejím zpracování bylo využito zejména zdrojů odborné literatury Akademie vězeňské služby České republiky. Zásadní kapitoly této bakalářské práce, nazvané Restorativní justice a Alternativní tresty, primárně reagují na aktuální potřebu řešit situaci propuštěných vězňů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Plný text abstraktu naleznete v Repozitáři závěrečných prací UK
The thesis deals with issues of serving the prison term, particularly negative effects, which can influence the person convicted in prison. The main aim of the thesis is to describe the process of reintegration from serving the prison term until consequent integration into society and to find out the method how to prevent those negative effects of the prison environment. The thesis also describes terms such as socialization, social rehabilitation, penology and penitentiary. The main specialized literatures used throughout the thesis are scientific sources of The Institute of Education of the Prison Service of The Czech Republic. The most important chapters of this bachelor thesis, named Restorative judiciary and Alternative punishments, react to current necessity to solve the situation of release prisoners. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Full text of the abstract is available in the Thesis Repository of CU
Informační poznámka ke studijnímu programu:
Pastorační a sociální práce
Sociální práce
Poznámky k oceněním:
Výsledné hodnocení: Dobře (E)
Téma: penologie socializace reintegrace alternativní tresty

Doplňkové zdroje